dimarts, 15 de desembre de 2009

Primera votació ILP/ Primera votación ILP. Divendres/ Viernes 18


Benvolgut/da fedatari / activista

Les 9:00 del matí és l'hora escollida per al debat sobre les esmenes a la totalitat de la ILP per abolir les corrides de toros. El dia: el proper divendres 18 de desembre de 2009.

L'hemicicle acollirà els membres de la comissió promotora d'aquesta Iniciativa Popular i un d'ells defensarà a l'estrada la proposta de Llei plantejada durant 15 minuts.
Després de la intervenció, parlaran els diputats dels partits que han presentat esmenes a la totalitat (és a dir, PSC, PP i Ciutadans).
I finalment parlaran els diputats dels partits que no han presentat esmenes.

La votació es podrà seguir en directe a través del web del Parlament www.parlament.cat

Els mitjans de comunicació s'han volcat en aquest debat, fins a un nivell en que el Parlament ha rebut més solicituts de premsa extranjera per a cobrir la notícia que per a cobrir el debat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Cal recordar que aquesta votació és la primera d'un total de tres votacions. La tercera de les quals serà la que determini si les curses de braus queden prohibides per llei.

Després de tot l'esforç fet per part de tanta gent, només podem agrair a tothom haver arribat fins aquí. La votació del proper divendres serà fruit dels fedataris i fedataries que van donar el millor d'ells/elles i de tots els signants.

La votació, però sobretot l'alta sensibilitat de la societat catalana pels animals, és la culminació d'un procés on hi han contribuit milers de persones al llarg dels anys, de les dècades.

Per això, considerem la votació a l'hora un homenatge a tota la gent que va lluitar contra les curses de braus en el passat i no pot ser ara aquí per viure aquest moment.

S'ha arribat molt lluny, i l'abolició ja està latent en el si de la societat, per això, tant si es plasma finalment en la llei de protecció dels animals com si no, creiem que els braus ja han guanyat la batalla de la sensibilitat.

Gràcies a tots plegats


Plataforma Prou 2009 - 2010
www.Prou.cat
ara_si@prou.cat
Telf. 656 731 236


Texto en Castellano:

Apreciado activista

Las 9:00 de la mañana del próximo viernes 18 de Diciembre es el momento escogido para el debate a las enmiendas a la totalidad de la ILP para abolir las corridas de toros en Cataluña.


El hemiciclo del Parlament acogerá a los miembros de la Comisión Promotora de esta Iniciativa Legislativa Popular y uno de ellos defenderá en el estrado la propuesta de Ley durante 15 minutos. Tras la intervención, hablarán los diputados de los partidos que han presentado enmiendas a la totalidad (PP, PSC y Ciudadanos) y luego aquellos de los partidos que no lo han hecho.

La votación se podrá seguir en directo desde la web del Parlament
www.parlament.catLos medios de comunicación se han volcado tanto en este debate que el Parlament ha recibido un número récord de solicitudes de prensa extranjera para cubrir este tema.

Esta votación es la primera de un total de tres votaciones. La segunda será sobre las enmiendas al articulado y la tercera será la que determinará si las corridas de toros quedan prohibidas por ley en Cataluña.

Tras el gran esfuerzo realizado por parte de tantas personas, sólo podemos agradecer a todos el haber llegado hasta aquí. La votación del próximo viernes será el fruto de los fedatarios y fedatarias que dieron lo mejor de sí mismos y de todos los firmantes.

Esta votación, pero sobre todo la alta sensibilidad de la sociedad catalana por los animales, son la culminación de un proceso al que han contribuido miles de personas al largo de los años, de las décadas.

Por esto, consideramos asimismo esta votación como un homenaje a todos los que lucharon contra las corridas de toros en el pasado y que ahora no están aquí para vivir este momento.

Se ha llegado muy lejos, y la abolición ya está latente en el seno de la sociedad. Por esto, tanto si se plasma como si no en la ley de protección de los animales, creemos que los toros ya han ganado la batalla de la sensibilidad.

Gracias a todos


Plataforma Prou 2009 - 2010
www.Prou.cat
ara_si@prou.cat
Telf. 656 731 236