dijous, 22 d’octubre de 2009

DIA 23 D'OCTUBRE CONCENTRACIÓ DE LES ENTITATS PROTECTORES D´ANIMALS A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA!!!


Data 23 d´octubre de 2009
Hora 13´00 hores
Lloc Avinguda Diagonal, 523-525 de Barcelona (Conselleria de Medi Ambient i Habitatge)

En motiu dels fets esdevinguts aquests últims dies per la mort d´un gos assilvestrat al municipi de La Sènia (Montsià) i les irregularitats per part de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya envers la protecció dels animals,
les entitats protectores convoquen una concentració a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge per traslladar a l´honorable Conseller, el Sr. Francesc Baltasar, el nostre rebuig i la preocupació per la ineficient gestió de la mateixa.

Les entitats protectores representades per la Comissió Interlocutora de Protectores d´Animals de Catalunya (CIPAC) sol·licitem a la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge els següents compromisos :

1.Aprovació del Reglament del Decret Legislatiu 2/2008 pel qual s´aprova el Text Refós de la Llei de Protecció dels Animals que des de l´any 1988 no té el manual que permet aplicar-la en totes les seves vessants.
La Comissió Interlocutora de Protectores d´Animals de Catalunya no acceptarà els següents punts que actualment la Generalitat pretén incloure al reglament:

1.1.Gestió colònies de gats : Eutanàsia sistemàtica dels gats que donin positiu en malalties que no representen cap perill per les persones. El reglament preveu que tots els gats de colònies hauràn de passar aquest test. A data d´avui els tests que verifiquen aquestes enfermetats no són del tot fiables, i la prioritat és optimitzar els recursos per esterilitzar els major nombre de gats possible.

1.2.Nuclis zoològics : Tal i com està redactat el reglament en relació amb els nuclis zoològics, el col·lectiu de caçadors que manté animals de companyia per la seva activitat, gaudeix d´una impunitat i avantatges per continuar infringint la llei davant dels nous requisits que han de complir tots els nuclis zoològics, incloses les protectores que fan una tasca social.

1.3.Fauna salvatge no autòctona especialment amenaçada o perillosa : El reglament preveu la prohibició de la comercialització i transacció d´un limitat nombre d´espècies. En base a la seva perillositat, tant per la salut pública i la seguretat de les persones, com per la introducció d´espècies invasores, la CIPAC demana una ampliació considerable dels nombre d´espècies i la prohibició de la tinença i la cria d´aquests animals.

2.Aplicació de sancions exemplars pels casos de maltractament, abandonament i altres infraccions de la llei de protecció animal. Unificació dels criteris i els plaços de resolució dels expedients sancionadors per part de les assessories jurídiques d´aquesta Conselleria.

3.Acompliment de les obligacions dels Ajuntaments : Tenen la competència de recollir i acollir els animals abandonats dels seus municipis. Una bona part dels ajuntaments de Catalunya no compleixen amb les seves obligacions relacionades amb els animals doncs, a part de no disposar d´un servei de recollida, no exerceixen un control dels animals a través d´un registre censal ni realitzen inspeccions per comprovar l´estat de benestar dels animals.

4.Col·laboració amb entitats protectores d´animals : increment dels ajuts econòmics destinats a les entitats privades que fan el servei que l´administració no està complint. Major col·laboració entre l´administració, els cossos de seguretat i les entitats protectores.

5.Obligatorietat d´esterilitzar tots els animals de companyia de Catalunya. Davant el gran volum d´animals que per part de particulars es crien de forma incontrol·lada, és necessari que s´hagin d´esterilitzar per tal de no contrubuïr a la superpoblació d´animals.

Per a més informació:

Comissió Interlocutora de Protectores d´Animals de Catalunya
Susana Pajerols (Coordinadora i Asesora de Protectores d´Animals del Maresme)
Yolanda Valbuena (Fundación Altarriba)
Alba Jornet (CAAC Moinaés)
Carla Cornella (Fundació per l´Adopció, Apadrinament i Defensa dels Animals FAADA)
Eva Fornieles (FAADA)