dijous, 14 de març de 2013

La importància de la higiene bucal

La salut bucodental és molt més important del que es pensa ja que pot minimitzar o eliminar importants factors de risc que poden posar en perill la salut general de l'animal. 
El mal estat de les dents pot suposar gingivitis lleus amb sagnat de les genives a nivell local     ( gingivitis) o general (estomatitis), i la seva progressió comporta la pèrdua de les estructures de suport de les dents en primer lloc, retracció gingival, i en casos més avançats reabsorció òssia; tot això suposarà l'aparició de mobilitat denjtal i pèrdua de peces dentàries.
 A més, cal tenir en compte que l'acumulació de placa està relacionada amb malalties sistèmiques a nivell cardíac (endocarditis bacteriana) i pulmonar, podent arribar a provocar tromboembolismes (microtrombos renals i en circulació perifèrica), així com també es pot presentar disminució del pes dels fetus de mares gestants amb periodontitis.
Per disminuir la placa o retardar al màxim la seva aparició es poden utilitzar productes, afegits a l'aigua de beguda o en pasta, amb clorhexidina, xilitol, algues, etc. Les dietes també ens poden ajudar, la majoria de cases comercials inclouen a la compocició del pinso, quelants del calci i minerals que intervenen en la formació de la placa i la tosca. Altres components alimenticis podrien ser barretes amb efecte mecànic, que també poden portar incorporats productes químics o naturals per afavorir que no es formi la placa o fins i tot que es desprengui.
En ocasions si els propietaris estàn molt implicats es pot aconsellar els respallat de les dents a diari o si menys no tant sovint com sigui possible (2-3 vegades per setmana), utilitzant pastes adequades per veterinària, ja que les d'ús humà  poden resultar tòxiques per les nostres mascotes.
Finalment, el veterinari podrà aconsellar quan sigui necessari realitzar una neteja dental de manera quirúrgica, utilitzant una metodologia similar a l'emprada en medicina humana, amb l'únic inconvenient de ser necessari establir un protocol anestèsic a l'animal.