dilluns, 3 de setembre de 2012

LES NOSTRES MASCOTES, TENEN GRUP SANGUINI?

Doncs sí, les nostres mascotes també tenen grups sanguinis diferents els uns dels altres. Aquesta variació ve donada per unes proteïnes i lípids situats a la membrana de la superfície dels eritròcits. En els gossos s’han identificat sis antígens de superfície eritrocitària (DEA): 1.1, 1.2, 3, 4, 5, i 7. Els dos primers són els més abundants (60%) i es consideren els responsables del grup A positiu (+), mentre que els gossos que no en presenten cap dels dos són del grup A negatiu (-).

En l’espècie dels gats hi ha 3 grups: A, B i AB. El donant de sang ha de complir els següents requisits: un pes mínim (més de 27 kg) , una edat entre 1 i 8 anys, un hematòcrit per sobre de 40%, estar esterilitzada o no haver parit mai -si és femella- i no haver rebut mai cap transfusió (per tal d’evitar que pugui haver creat anticossos contra algun altre grup sanguini). En gats el pes ha de ser superior a 4,5 kg. Cal també que l’animal superi un examen mèdic on se li farà un hemograma complet, bioquímica i serologies depenent de l’espècie i de les malalties mes freqüents en l’àrea geogràfica on habita.
 

L’extracció de sang s’ha de fer de la manera menys estressant per a l’animal. La sang es recull en uns contenidors estèrils de 450 ml capacitat que ja porten anticoagulant. Cal pensar que es podria arribar a treure aquesta quantitat cada 3 setmanes però es recomana fer-ho com a màxim cada 3 mesos.
Requeriran una transfusió de sang aquells animals que tinguin una forta anèmia (hematòcrit per sota de 15%) o que manifestin l’anèmia amb letargia, anorèxia, debilitat, taquicàrdia i/o taquipnea. També pot ser necessària abans d’una cirurgia que es prevegi que pot sagnar abundantment. Abans de fer la transfusió cal tipificar el tipus de sang de cada pacient per a evitar reaccions adverses, però si es tracta de una urgència
es pot obtenir sang de qualsevol donant -sempre que no hagi rebut cap transfusió- i administrar-la directament al receptor si tampoc no ha rebut mai cap transfusió.
En conseqüència, com podeu veure, sempre cal disposar d’un banc de sang o almenys de un grup de donants per a qualsevol urgència que s’esdevingui. Ajudem a salvar vides!